Inschrijven is gratis, en indien men wilt uitstappen dan is dit ook direct mogelijk en kosteloos. Tukadoo vraagt enkel nog om bij de uitschrijving nog 3 weken aangesloten te zijn om de consument niet te misleiden.De énige kostprijs die Tukadoo hanteert is de commisie op de geschenkbon zelf die tussen de 3% - 10% ligt. Volgens de tabel op de aankoop van de geschenkbon.

bon tot Tukadoo %
€25 10%
€35 8%
€45 7%
€65 6%
€100 4%
vanaf €101 3%

 

Neen, Tukadoo heeft geen abonnementskosten of andere kosten, noch maandelijks noch jaarlijks! Enkel wanneer er een klant in je zaak langs komt met een Tukadoo geschenkbon, zal de commissie van 3%-10% aangerekend worden. Is er geen enkele klant langs geweest in je zaak gedurende 1 jaar bvb , dan zal je ook geen kosten hebbben. No cure - No pay!

 

Op de bon staan 3 codes nl.:

QR code : U kan deze code inscannen met onze gratis applicatie die je kan downloaden op smartphone, tablet, … .

Barcode : Op de Tukadoo website kan je de barcode inscannen met je eigen barcode scannen.

Manuele code : als je scanner je in de steek laat, dan kan je nog steeds gebruik maken van onze website waar je de codes manueel kan in geven. 

Na het scannen of ingeven van één van de codes zal er een melding naar voor komen nl. “deze bon is geldig” – “klik op doorgaan” , en de gelden van de geschenkbon staan geblokkeerd op uw Tukadoo-account.
Elke maand krijgt u de afrekening van deze gelden (min onze commissie) , samen met een pdf document voor je boekhouding dewelke je kan afdrukken of doormailen naar de boekhouder.
De bon zelf hoeft u niet bij te houden en niet op te sturen naar ons. Je kan die gewoon wegsmijten indien gewenst.

De gemiddelde wachttijd van een betaling ligt op 10 kalenderdagen. Indien u een handelaar bent waar men veel Tukadoo geschenkbonnen verzilvert, dan kan u een aanvraag doen om uw gelden sneller gestort te krijgen. Op het einde van de maand wordt uw geld (waarde van de bon min Tukadoo%) gestort op het door u doorgegeven rekeningnummer. Het document voor de boekhouding vind u ook op uw account terug in een pdf dat u kan afdrukken, opslaan of doorgeven aan uw boekhouder. 

Voor kassasystemen en implementaties (of webshop  implemenaties) gebruiken we een API die we ter beschikking stellen om ook de "grotere" winkelketens aan te trekken. De API documentatie kan je hier radplegen https://www.tukadoo.be/api-docs/

 

Je kan een actie plaatsen door naar je Tukadoo account te gaan en daar deze actie in geven. Je kan een logo en/of foto's toevoegen aan je account waardoor je meer visibiliteit krijgt. 
Telkens wanneer je een actie plaatst zal jouw icoontje dat verschijnt op de kaart veranderd zijn van kleur waardoor de consument weet dat jij een opendeurdag of korting geeft. Een actie is bvb een opendeur of een korting en loopt over een bepaalde tijd. Deze tijd is instelbaar, maar kan niet langer zijn dan een maand en dit om misbruik tegen te gaan.

Dan scan je de bon in zoals normaal, en geeft u deze klant een nieuwe geschenkbon van jouw eigen zaak. Zo kan je deze klant binden aan je zaak voor het resterend bedrag.

Dit kan nooit! Een geschenkbon kan niet omgewisseld worden in geld.

Ga naar de login pagina door hier op te klikken en vraag je nieuw wachtwoord aan.

Indien u nog andere vragen hebt, ga naar het contactformulier
En we helpen je zo snel mogelijk.