Privacy Beleid applicatie

Privacybeleid

1. Introductie

De applicatie “Tukadoo” (de “Applicatie”) is ontwikkeld door en gepubliceerd door Tukadoo B.V., een Belgische bedrijf met een maatschappelijke zetel te Pelgrimsweg 28, 1785 Merchtem (België), die actief is in België. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van Tukadoo B.V. . 

Tukadoo respecteert uw privacyrechten en erkent het belang van de bescherming van alle persoonlijke informatie die over u verzameld is. Dit privacybeleid (het “Beleid”) regelt persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd door de EU-verodening 2016/679) en informatie verzameld door Tukadoo B.V.  en legt uit hoe we alle persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen wanneer u de applicatie gebruikt. 

Door de applicatie te gebruiken of anderszins toegang te nemen tot de applicatie, gaat u akkoord met dit beleid. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, installeer, gebruk of neem geen toegang tot de applicatie. Tukadoo B.V. behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen. Bekijk deze daarom regelmatig. Als Tukadoo B.V.  materiële of belangrijke wijzigingen in dit beleid aanbrengt, zal Tukadoo B.V. u hiervan op de hoogte brengen door middel van een kennisgeving in de applicatie. Uw voortdurend gebruik van de Tukadoo applicatie geeft uitdrukkelijk aan dat u akkoord gaat met het op dat moment geldende beleid van Tukadoo B.V. en uw toestemming voor het verzamelen van persoonlijke gegevens door Tukadoo B.V. .

2. Welke informatie verzamelen we over u?

Tukadoo B.V. verzamelt persoonlijke gegevens die nodig zijn om u de service te bieden die worden aangeboden bij de applicatie. Wanneer persoonlijke gegevens niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke services, worden de persoonlijke gegevens versterkt met uw toestemming.
Tukadoo B.V. kan persoonlijke gegevens verzamelen die onder andere uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, geboortedatum, bankgegevens en andere persoonlijke persoonlijke gegevens bevatten. Tijdens het leveren van services zal Tukadoo B.V. bovendien informatie over die services verzamelen, waaronder gegevens met betrekking tot uw transacties met Tukadoo B.V.. 
Tukadoo B.V. kan tools, of analytische software van derden gebruiken om bepaalde persoonlijke of niet-persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken via de applicatie. De categorieën van data die Tukadoo B.V.  in deze context kan verzamelen en gebruiken zijn onder meer, maar niet beperkt tot: (i) toegang tot camera voor het verzamelen van barcode informatie op klantenkaarten, (ii) mobiele gegevens voor communicatie met Tukadoo services, (iii) mobiel soort apparaat, (iv) versie van mobiele-apparaatsoftware, (v) geografische gegevens, (vi) totale tijd van gebruik van de applicatie.

3. Hoe gebruiken we persoonlijke gegevens?

Tukadoo B.V. kan uw persoonlijke gegevens gebruiken:  Om uw toegang tot de diensten die door Tukadoo B.V. worden geboden te beheren via de applicatie Om de relatie te beheren tussen Tukadoo B.V.en u, inclusief beheer van bestellingen. Om statistieken samen te stellen met betrekking tot het gebruik van de diensten van de applicatie en Tukadoo B.V., het beheren en aanbieden van de applicatie en het verder ontwikkelen van de diensten en producten van Tukadoo B.V.. En om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

4. Dataretentie

Tukadoo B.V.bewaart uw persoonsgegevens op grond van dit beleid gedurende de looptijd van uw gebruik van de applicatie en één (1) jaar daarna, met uitzondering van:

  • Tukadoo B.V. kan persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren (i) voor zover vereist door de wet of (ii) indien nodig of passend om de Tukadoo B.V.-belangen te beschermen, ook als onderdeel van een daadwerkelijk of potentieel geschil
  • Behalve voor zover noodzakelijk om lopende facturering te ondersteunen tijdens de looptijd van partnerschap van organisatie met Tukadoo B.V., die de informatie die nodig is voor uw bestelling niet langer zal behouden dan geschikt is om ervoor te zorgen dat producten/diensten wordt ontvangen, maar geen gebeurtenis die langer is dan toegestaan door teopasselijk recht.

5. Derden en overdracht van persoonsgegevens

Tukadoo B.V.kan toegang verlenen tot uw persoonlijke gegevens aan externe contractanten of leveranciers, die onder leiding van Tukadoo B.V. werken en die een toepasselijke wettelijke verplichting hebben aan Tukadoo B.V. en die gemachtigd zijn uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken als noodzakelijk om diensten te verlenen om Tukadoo B.V. te helpen bij haar zakelijk activiteiten. Bovendien kan Tukadoo B.V. uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dit verpicht is op grond van wettelijke vereisten. Anders zal Tukadoo B.V. uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming verkopen, toewijzen of overdragen aan een derde partij. 

Houd er rekening mee dat uw toegang tot en de mogelijkheid om de applicatie te gebruiken onderhevig kunnen zijn aan bepaalde algemene voorwaarden en privacybeleid van derden, inclusief maar niet beperkt tot toepassingswinkels, mobiele softwareplatforms, online platforms voor sociaal delen en betalingsproviders als ieder. U erkent en gaat ermee akkoord dat Tukadoo B.V. niet aansprakelijk is voor dergelijke algemene voorwaarden van derden ehun gebruik van persoonlijke gegevens.

6. Recht op toegang, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht op toegang tot en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door contact op te nemen met Tukadoo B.V. op info@tukadoo.com.

7. Gegevensbeveiliging

Tukadoo B.V. zal passende en adequate beveiligingsmaatregelen en –beleid handhaven om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen openbaarmaking aan derden. Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1 december 2017.