Cookies

Cookie verklaring

Laatste gewijzigd op: 1 juni 2023

1. Inleiding

Deze website www.tukadoo.be ("Onze website") maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers. Door het gebruik van cookies kunnen Wij u een betere ervaring bieden en Onze website en diensten verbeteren door beter te begrijpen hoe u deze gebruikt. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van Onze website en diensten, zullen Wij u vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies.

2. Contactgegevens

Onze website wordt aangeboden en beheerd door Tukadoo+ (“Wij/Ons/Onze”). Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0778.815.176 en Onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Duffelstraat 17, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

U kunt contact met Ons opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;

(b) via het contactformulier op Onze website;

(c) telefonisch, op 015/25.00.61;  of

(d) per e-mail, met gebruikmaking van info@tukadoo.be

3. Hoe gebruikt onze website cookies en welke soorten cookies zijn er?

Onze website kan bepaalde First party cookies op uw computer of apparaat plaatsen en daar toegang toe krijgen. First party cookies zijn cookies die rechtstreeks door Ons worden geplaatst en worden alleen door Ons gebruikt. Wij gebruiken cookies om Onze website technisch goed te laten functioneren en uw ervaring te vergemakkelijken en te verbeteren.

Door gebruik te maken van onze website, kunt u ook bepaalde cookies van derden op uw computer of apparaat ontvangen (Third party Cookies). Third party cookies zijn cookies die worden geplaatst door websites, diensten en/of andere partijen dan Ons.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die Wij verzamelen en gebruiken, de maatregelen die Wij hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen, uw wettelijke rechten en Onze wettelijke verplichtingen, verwijzen Wij u naar de Privacyverklaring op deze website.

Wij hebben alle cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd. Alle cookies op onze website worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookiewetgeving.

4. Welke cookies gebruikt onze website?

De meest actuele lijst van cookies die Wij kunnen gebruiken, vindt u in onderstaande tabel.

4.1 First party cookies

De volgende First party cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:

Naam cookies

Type en doel

Strikt noodzakelijk

Bewaartermijn

basket

Wordt gebruikt tijdens bestelproces

ja

7 dagen

JSESSIONID

Wordt gebruikt door applicatie ter identificatie van gebruiker

ja

Sessie

lang

Wordt gebruikt om taal aan te duiden van de gebruiker

ja

1 maand

cookieconsent_status

Onthoudt als je cookies policy hebt aanvaard

nee

6 maand

4.2 Third party cookies

De volgende Third party cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:

Naam cookies

Type en doel

Aanbieder

Strikt noodzakelijk

Bewaartermijn

_hjSessionUser_485446

Identificatie voor tool die klikgedrag detecteert

HotJar

nee

18 maanden

__zlcmid

Chatbot op website / klantenservice

Zendesk

nee

1 jaar

_gid

Analytics

Google Analytics

nee

1 dag

_ga

Analytics

Google Analytics

nee

2 jaar

_gat_UA-84735523-1

Analytics

Google Analytics

nee

1 dag

5. Toestemming en het beheer van cookies

Voordat cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, krijgt u een pop-up of banner die uw toestemming vraagt om deze cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u Ons in staat om u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van cookies, tenzij deze cookies strikt noodzakelijk zijn. U kunt u ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. De meeste internetbrowsers stellen u ook in staat om te kiezen of u alle cookies of alleen cookies van derden wilt uitschakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu van uw internetbrowser of de documentatie die bij uw apparaat is geleverd.

De onderstaande links geven instructies over hoe u cookies in alle gangbare browsers kunt beheren:

    - Cookies verwijderen en beheren in Edge

    - Cookies verwijderen en beheren in Internet Explorer

    - Cookies verwijderen en beheren in Mozilla Firefox

    - Cookies verwijderen en beheren in Chrome

    - Cookies verwijderen en beheren in Safari

6. Wijzigingen

Wij kunnen deze Cookie Verklaring te allen tijde wijzigen. U wordt daarom aangeraden om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.

7. Uw rechten en informatie met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:

  • het recht op inzage;
  • het recht op correctie;
  • het recht om te wissen (vergetelheid);
  • het recht om de verwerking te beperken;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • het recht op gegevensportabiliteit;
  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en
  • het recht om uw toestemming in te trekken.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in Onze Privacyverklaring. Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw rechten vindt u in de Privacyverklaring.